Situering

Ladakh is een streek hoog in de Indische Himalaya. Het is een ruwe bergstreek met een extreem klimaat. Zeer koude winters en korte, maar krachtige zomers bepalen hier in grote mate het levensritme. De mensen weten er met beperkte middelen een zelfvoorzienend bestaan te leiden.

Deze traditionele levenswijze komt echter onder druk te staan door de zoektocht naar een minder hard bestaan. Ouders die het kunnen betalen, sturen hun kinderen naar de steden voor onderwijs. De jongeren blijven hierdoor vaak jarenlang weg van huis, waardoor zij het contact met hun familie en het gevoel met het dorps- en plattelandsleven verliezen. Kinderen uit armere families kunnen vaak niet genieten van onderwijs. ’s Zomers werken ze mee op de velden, ’s winters is er weinig of geen onderwijsaanbod door de extreme koude temperaturen, moeilijke bereikbaarheid en slechte infrastructuur van de scholen. Verveling en analfabetisme worden op deze manier sterk in de hand gewerkt.